Naprapati & massage

Naprapatbehandling

En naprapat är specialiserad på att diagnostisera, behandla och rehabilitera strukturella och funktionella neuromuskuloskeletala besvär samt på att differentiera smärta av annan orsak. 

Naprapatens målsättning är att hjälpa patienten att skapa en balans mellan rörlighet, styrka och koordination. Med individuellt anpassade behandlingstekniker och övningar utformade efter patientens förutsättningar kan funktionen i leder, muskler och nerver optimeras.

Förebyggande naprapatbehandling

Denna typ av behandling avser undersöka och behandla inskränkta rörelser i leder, muskelspänningar och nedsatt funktion i det neuromuskuloskeletala systemet innan besvär och/eller smärta uppstår. Behandlingen räknas som friskvård och kan betalas med friskvårdsbidraget.
Behandlande massage

Med massage behandlas kroppens mjukdelsvävnad som muskler och bindväv. Massage kan verka smärtlindrande, öka blodcirkulationen lokalt och göra underverk för trötta och ömma muskler. Behandlande massage är en djupare massage som avser behandla specifika besvär och smärttillstånd.

Behandling med massage mot ond rygg
Behandling med massage mot ond rygg
Rehabilitering efter en skada
Rehabilitering efter en skada

Rehab

Vid en idrottsskada eller arbetsskada är specifikt utformad rehabilitering viktigt för att optimera den skadade vävnadens läkningsprocess och för att den ska återfå en bra funktion för att bli tålig och klara de belastningar den kommer utsättas för.

Under & efter graviditet

Under en graviditet, förlossning och tiden efter en förlossning sker stora förändringar och påfrestningar på kroppen både hormonellt och fysiologiskt. Det är vanligt att besväras av olika smärttillstånd i samband med detta och det är viktigt att såväl förbereda kroppen som att ge den tid för läkning och återhämtning. För att hjälpa kroppen en bit på vägen kan manuell behandling minska smärta och anpassad träning stärka muskulatur och påskynda läkning.

Hos mig kan du, som är gravid eller du som fött barn, få såväl massage som naprapatbehandling och hjälp med träning för att stärka kroppen. 

Träning och behandling under och efter graviditet
Träning och behandling under och efter graviditet